facebook business là gì

Sau khi mua page, nếu bạn muốn tạo chủ sở hữu cho fanpage thì cần thực hiện 2 việc:

 • Việc 1: Tạo 1 trình quản lý doanh nghiệp Facebook Business.

 • Việc 2: Thêm fanpage vào Facebook Business này.

1. Facebook Business là gì ? 

Business Facebook hay còn gọi là trình quản lý doanh nghiệp, đây chính là một khu vực dành riêng để bạn có thể quản lý doanh nghiệp cũng như các hoạt động marketing đơn vị mình trên Facebook.

Với tài khoản Business Facebook này, bạn có thể:

 • Tạo và quản lý cùng lúc nhiều tài khoản quảng cáo Facebook.

 • Tạo và đồng thời quản lý nhiều fanpage Facebook.

 • Sử dụng tối đa các tính năng hỗ trợ quảng cáo từ Facebook, vì đây là tài khoản dành cho doanh nghiệp.

 • Quản lý nhân sự siêu hiệu quả với trình quản lý doanh nghiệp Facebook Business.

 • Cài đặt thanh toán cùng với nhiều cài đặt khác.

2. Cách tạo quyền chủ sở hữu cho fanpage

2.1 Tạo tài khoản Business Facebook

tạo business facebook

 • Bước 3: Bạn nhập thông tin doanh nghiệp.

cách tạo business facebook

 • Bước 4: Cài đặt thông tin chi tiết.

tạo tài khoản business facebook

Lưu ý: Không có web có thể lấy link fb hay link fanpage nhập đỡ

 • Bước 5: Truy cập vào mail để kích hoạt tài khoản Business Facebook.

Lưu ý: Mail có thể về ngay, hoặc hơi lâu. Nếu về lâu thì bạn có thể vào mail kích hoạt sau cũng được.

2.2 Tạo chủ sở hữu fanpage

 • Bước 1: Chọn vào Cài đặt cho doanh nghiệp.

tạo tài khoản business facebook

 • Bước 2: Chọn vào Trang. Tiếp theo chọn Thêm. Chọn Thêm Trang.

tạo tài khoản business facebook

 • Bước 3: Nhập link trang. Chọn Trang.  Tiếp chọn Thêm Trang.

tạo tài khoản business facebook

 • Bước 4: bạn có thể kiểm tra chủ sở hữu trang ngay.

Truy cập Trang => Cài đặt => Vai trò trên Trang

tạo tài khoản business facebook

Lưu ý:

– Chỉ có thể tạo quyền chủ sở hữu trang nếu fanpage chỉ có 1 quyền quản trị viên duy nhất. Nếu page hiện có nhiều quản trị viên, có thể hạ xuống nhà phân tích. Sau đó tạo chủ sở hữu, rồi nâng lên quyền lại cũng được.

– Với quyền chủ sở hữu fanpage, bạn có thể thêm nhiều quản trị viên vào fanpage. Nhưng vẫn bảo đảm chính bạn là người nắm quyền quản lý cao nhất.

– Chủ sở hữu fanpage không thể trực tiếp gỡ quản trị viên, nhưng lại có thể thêm quản trị viên vào page. Sau đó, dùng quyền quản trị viên này gỡ các quản trị viên khác.

– Nếu muốn hủy quyền chủ sở hữu, bạn chỉ cần truy cập Facebook Business. Chọn vào trang, sau đó chọn Gỡ (Góc phải) là ok.

tạo tài khoản business facebook

3. Video hướng dẫn tạo chủ sở hữu Fanpage

Kết luận

Thực ra trình quản lý doanh nghiệp được Facebook phát triển dành cho các doanh nghiệp để quản lý cùng lúc nhiều fanpage, nhiều tài khoản quảng cáo và còn nhiều tính năng cài đặt khác.

Nếu bạn là cá nhân, bạn cũng có thể tạo hoặc không tạo tài khoản Facebook Business này đều được. Nếu không tạo thì bạn cần phải bảo mật 2 lớp cho tài khoản Facebook. Khi đó, không ai vào được Facebook, cũng sẽ không ai lấy được fanpage bạn cả.

Chúc thành công ! ! !

5/5 - (3 bình chọn)